Barnveckan i Västerås, 180423-180426

En mycket bra konferens med intressanta föreläsningar som gav mycket nytt. Bra utställare med ny och bra information och intressanta samtal.
Det vi framför allt tar med oss är föreläsningarna om allergier och smörjteknik, det nya inom allergiforskning och att tidigt introducera ex. jordnötter och att allergi kan hållas i schack med hjälp av små portioner varje dag.
Kraniosyntos och hur viktigt det är att upptäcka detta tidigt.
Barn som far illa och studien som är på gång för att tidigt fånga barn med risk att fara illa och att sätta in adekvata åtgärder.

Reseberättelse-Barnveckan-2018

Johanna Bengtsson