Sommarhälsning från ordförande!

Sommaren är här lagom till midsommar och nu är det definitivt dags för en
sommarhälsning till alla våra medlemmar.

Till årsmötet i Bjärred den 20 maj kom 59 glada medlemmar. Föreningens och
stiftelsens förvaltare på Danske Bank, Claes Alklund gav oss även i år en bild av vad
som påverkar föreningens, Sveriges och världens ekonomier just nu. Lärorikt och
alltid lika intressant. Vi kan glädja oss åt att föreningens och stiftelsens ekonomi är
fortsatt god, .men påminns om att vi är en del av världen utanför våra varma och
trygga rum.

Lundapågen Erik Wennberg som tillsammans med en kurskamrat erhållit stipendium,i januari 2019, för bästa uppsats beskrev arbetet med sin litteraturstudie med titeln
”Hälsofrämjande åtgärder för att förebygga viktökning i samband med
antipsykotikabehandling”. Kunskap hämtad från 13 studier genomförda i andra
länder.

Verksamhetsåret har varit fullt av aktiviteter och samtliga i styrelsen har bidragit till att
bevara traditionerna men minst lika viktigt att söka och prova nya vägar för att hitta,
behålla och engagera medlemmar. Ett riktat utskick genomfördes för att locka tillbaka
tidigare medlemmar. Resultatet blev 133 nya medlemmar.

Den 14 juni, en fantastisk sommardag i Lund öppnades dörrarna för
”Examensmingel” och broschutdelning i föreningens lokaler på Baravägen för den
hittills största mingelgruppen, ca 60 förväntansfulla sommarfina studenter. Efter
mingel var det dags för universitetsaulan där nära och kära strömmade in för att delta
i firandet av 90 (!) nya sjuksköterskor.

Vid examenshögtidligheten hade jag äran att dela ut SSSH´s stipendium för bästa
uppsats, ett fint diplom, 2000 kr var och sommarbuketter till
Anna Malmberg och Johanna Tjernberg för ”Tankar kring döendet, döden och livets slutskede – Erfarenheter från äldre
personer på särskilda boenden”
Sommaravslutningen i år var så festlig och trevlig på alla sätt!

Igår, den 19 juni, höll vår uppskattade styrelsemedlem, tillika ordförande i Svensk
Sjuksköterskeförening, Ami Hommel, sin professorsföreläsning. Ami är nu professor i
vårdvetenskap vid Malmö Universitet.
I och med detta har vi två professorer i styrelsen. Förutom nyblivna professorn har vi
tillgång till klokskap från Inger Hallström- Kristensson, Inger är professor (Barns och
familjers hälsa) vid Lunds Universitet.
Forskning, men också det kliniska arbetet med våra patienter skall belysas
och uppmuntras. Styrelsen ser det som en viktig uppgift att inspirera och belöna!
Just därför är vi mycket glada och stolta över att i år kunna utlysa:

”Lena Widings stipendium för forskning / utveckling av vård/omsorg av barn
eller äldre.

Som medlem har du har möjlighet att skicka in din ansökan fr om 10 augusti t om 1
oktober. 2019
Stipendiet är på 50 000 kr och delas ut på Höstmötet den 20 oktober 2019.
Urvalskriterier vid bedömning:
 Genomförbarhet
 Klinisk relevans

Stor vikt kommer att läggas vid donatorns intentioner vilket innebär att även
ansökningar från sjuksköterskor verksamma i verksamheter utanför
sjukhus/universitet beaktas.

Fritidshuset ”Nya Berga” i Härjedalen vårdas och rustas. Huset målas och en ny ytterdörr sätts in i sommar. Söktrycket för vintersäsongen har ökat, vilket inte är
något att förvånas över. Även sommar och höst har mycket att erbjuda för
naturälskare.

Avslutningsvis, några påminnelser:
– Styrelsens arbetsmöte den 25 augusti till vilket Ni är mycket välkomna att skicka förslag
för höst- och våraktiviteter.

– Öppet Hus på Baravägen den 22 september kl 12-15 ordnas traditionsenligt

– Höstmöte på Grand i Lund den 20 oktober, i år gästas vi av ingen mindre än professor
Gunnar Wetterberg, lundahistoriker som både vunnit ”På spåret” och deltar i ”Fråga
Lund”. Läs mer http://www.gunnarwetterberg.se/
Antalet platser är begränsat till 150. Anmäl dig här

Återstår att önska Er alla en glad midsommar och riktigt skön sommar!
Många vänliga hälsningar
Ninni Westgren