Välkomna på årsmötet 2019

Bästa medlem!
Välkommen till årsmöte i Föreningen Södra Sveriges Sjuksköterskehem, SSSH och Stiftelsen Systergården måndagen den 20 maj kl 18.30 på Bergagården, Öresundsvägen 9 i Bjärred.
Nytt för i år är att årsmötet hålls i Bergasalen och inte i kyrkan.

  • Förutom årsmötesförhandlingar får vi höra en intressant presentation av Erik Wennberg som erhållit stipendium från föreningen för bästa uppsats; Hälsofrämjande åtgärder för att förebygga viktökning i samband med antipsykotikabehandling. En litteraturstudie.
    Läs den här
  • Vår förvaltare från Danske Bank, Claes Alklund ger oss en uppdatering av föreningens och stiftelsens ekonomi i förhållande till den globala ekonomin.

Efter mötet bjuder vi in till traditionell trevlig samvaro med landgång, öl/vatten samt kaffe och tårta.
Läs verksamhetsberättelsen 2018

Anmälan dig till årsmötet här 
Du får en bekräftelse via mejl eller sms när du anmäler dig via hemsidan.
Du kan även anmäla med brev via ordinarie postgång (ej e-post) till föreningen SSSH, Baravägen 9, 222 40 Lund. Ange om du även deltar i samkväm efter mötet.

Anmälan ska vara SSSH tillhanda senast 2018-05-15 klockan 19.00.
Vid förhinder/sjukdom meddela Ingrid Ronnje tel/sms 0707 91 89 27
Sista dagen för anmälan var den 15 maj. Därför kan du inte längre anmäla dig via hemsidan.