Stipendier och vårens föreläsning

Utlysning av nya stipendier 2016, sista ansökningsdag 15 mars.
För dig som är medlem i SSSH (student/legitimerad eller pensionerad) finns det möjlighet att utöver de övriga stipendierna även söka:

Som student i T5 har du möjlighet att söka stipendium för kursen SJSK20, Kandidatuppsats inom omvårdnad (examensarbete), 15 högskolepoäng. För att hjälpa er som vill göra empiriska studier och samla data utlyser SSSH 5 st stipendier a 5000 SEK/termin. Projektplan och VEN -ansökan skall vara godkända och bifogas ansökan tillsammans med antagningsbeskedet. I ansökan ska du skriva en motivering till vad du avser att använda stipendiet till. Ansökan ska vara SSSH tillhanda senast den 15 maj och 15 nov.

Som legitimerad har du möjlighet att söka stipendium för studier till specialistsjuksköterska alternativt magister/mastersprogram. SSSH stipendium på 5000 kr kan användas till litteratur, resor mellan hemmet och utbildningsort eller etikansökan. I ansökan ska du skriva en motivering till vad du avser att använda stipendiet till. Ansökan kan göras senast 15 mars och 15 september.

För samtliga stipendier gäller minst 12 månader mellan ansökningstillfällena.
https://www.sssh.se/formaner/stipendierochbidrag/

Föreläsning den 27 april 17.30
Välkomna till vårens föreläsningskväll med FIKA, onsdagen den 27 april, kl 17.30 – 19.00, i föreningslokalerna på Baravägen 9, Lund. Evenemanget är för medlemmar. Är du inte medlem? men vill bli det? går det bra att anmäla sitt medlemskap när du kommer, under förutsättning att du gått din grundutbildning till ssk i Lund. Max 30 platser, anmäl till dig till sssh.lund@gmail.com först till kvarn:)
1800 -18.30 ”Att arbeta som IVA sjuksköterska i Grönland”. Bilder och berättelser Catharina Larsson
18.30–19.00 ”Walk the Ward”, aktivitetsspel för inneliggande patienter, läs mer på http://wtw.norrto.se/ Sue Harden
Anmäl dig till sssh.lund@gmail.com (uppge namn och telefon)