Årsmöte den 3 november 2020

Bästa medlem!
Folkhälsomyndighetens rekommendationer på grund av pandemi (Covid-19) gjorde att vi
tvingades skjuta på årsmötet.

Men nu hälsar vi välkomna till årsmöte tisdagen den 3 november kl 18.30 i Bergasalen, Öresundsvägen 9, Bjärred.

Årsmöteshandlingar skickas ut med ordinarie post till samtliga medlemmar under v 41 och 42.

Antalet deltagare kommer vid behov att begränsas för att kunna genomföra mötet på ett säkert sätt.

Enkel förtäring kommer att finnas på borden och deltagarna kommer att placeras
glest. Var vänliga uppge eventuell specialkost vid anmälan.

Styrelsen har i år, precis som varje annat år förberett årsmötet. Revisionen är genomförd
och godkänd. Styrelsen har i år inga avgångar eller vakanser.

För Er som inte kommer att kunna delta och inte har möjlighet att läsa
verksamhetsberättelsen på dator och därför önskar få den hemskickad, kontakta sue harden 0735 344114 / eller mejla sssh.lund@gmail.com för utskick.