Bästa uppsats sommaren 2020

Vi gratulerar Maria Bengtsson och Alexandra Möser inom sjuksköterskeprogrammet, som tilldelades bästa uppsats stipendiet för deras litteraturstudie ”Äldre personers syn på e-hälsa”

Motivering:
Ämnesvalet är högaktuellt redan före Corona pandemin och har under våren 2020 blivit än mer viktigt. Bakgrunden är väl problematiserad och författarna använder en sökstrategi som vetenskapligt sticker ut från ett systematiskt perspektiv. Litteraturstudiens resultat är aktuellt genom att den inkluderar studier de senaste fem åren och bidrar således till att resultatet har stark klinisk relevans. Teorianknytningen är stark och diskuteras på ett fördömligt sätt i diskussionsavsnittet.

Läs gärna uppsatsen