Sommarhälsning från ordförande

Lund Grand Hotel, juni 2020

Kära medlemmar!
Vi väntar alla på sommarvärme och positiva nyheter från Folkhälsomyndigheten och vi
hoppas på sommaraktiviteter så lika de vi normalt planerar för, och ser framemot.Föreningens styrelse har haft digitala möten sedan i mars och i veckan som gick passerade datum för Årsmötet utan att vi fick möjlighet att träffa de medlemmar som troget deltar varje år.

Vid senaste styrelsemötet beslöt vi, inte utan vånda, att ställa in årets Höstmöte på Grand hotel i Lund. Anledningarna är flera. Den viktigaste är hög medelålder på deltagarna och att festen alltid innebär att en stor grupp personer samlas på en relativt liten yta. Styrelsen var överens om att riskerna var för stora. Vi vet att Höstmötet är ett mycket uppskattat evenemang och vi beklagar att vi tvingas ställa in, samtidigt som vi hoppas och tror att våra medlemmar har förståelse för beslutet.

Årsmötet kommer att hållas i höst, hoppas vi, och vi kommer att informera Er så snart vi kan
spika ett datum.
Vad återstår? En gemensam längtan till en återgång till normala förhållanden och
tillfrisknande för de som är sjuka. För de som varit, eller är sjuka, tar det tid att återhämta sig
och för de som kanske förlorat någon närstående är vägen tillbaka ännu tuffare.

Jag är tacksam för att pandemin inte drabbade oss på senhösten. Nu gör ljuset, fågelsången
och grönskan att situationen trots allt kan kännas något lättare. Ta väl hand om Er och använd gärna lite extra tid till att höra av Er till gamla vänner!

Vänliga hälsningar
Ninni Westgren
Ordförande