Pris för Bästa Uppsats

…..gick till de nyutexaminerade sjuksköterskorna Emily Anderson och Therese Stenberg för deras kvalitativa studie, ”Svåra och stressfyllda patientsituationer – sjuksköterskor och sjuksköterskestudenters upplevelser”.

”Arbetet som sjuksköterska är både fysiskt och psykiskt krävande. Patienterna i dagens samhälle är mer pålästa och ställer höga krav på vården. Samtidigt sker nedskärningar inom vården trots hälsorisker för både patienter och personal. Sjuksköterskan förväntas acceptera förändringarna och utföra samma goda vård trots ökad arbetsbelastning...läs hela uppsatsen